Glasvezel de Marne (Samen zijn we Sterk)

Oude nieuwsbrieven zijn hier te vinden

Voor het teruglezen in betere opmaak verwijzen wij naar onze nieuwsbrieven pagina: https://us14.campaign-archive.com/home/?u=95ab9dce5b7f7b0122d8e6ac4&id=8f669f6d57

Nieuwsbrief Glasvezel de Marne, zomer 2018

Start aanleg, stoppen Stichting
Beste bewoners buitengebied de Marne,
Met deze nieuwsbrief geven wij de laatste stand van zaken over de aanleg van snel internet in onze gemeente door. In de afgelopen weken hebben wij als Stichting Glasvezel de Marne helaas niets gehoord van zowel Kabelnoord, Rodin, provincie en de gemeente de Marne.
Eind mei waren betrokken partijen tijdens een meeting in het gemeentehuis in Leens nog vol goede beloftes. Er zou meer gecommuniceerd worden, er zou alsnog communicatie gaan plaatsvinden met de grijze adressen die nog nooit formele communicatie hadden ontvangen en ook zou de “Groningen toeslag” voor gebruik van het netwerk ter discussie gesteld worden. En oh ja, men vond unaniem dat er meer gebruik moest worden gemaakt van de lokale kennis en het netwerk van onze stichting, we zouden gevraagd worden om meer input te leveren, ook voor een succesvollere uitrol in de volgende gemeenten. Maar helaas, al snel werden de toezeggingen vergeten en het bleef angstvallig stil. Het lijkt dat iedereen zijn eigen plan trok en dat communicatie via of met de Stichting standaard vergeten wordt. Wij vinden dit frustrerend, net als uit andere gemeentes zijn wij ook gevraagd om als ambassadeur op te treden, maar het is onze ervaring dat zelfs ambassadeurs nergens bij betrokken worden. De deelname van ruim 50% had volgens ons veel hoger kunnen zijn, als lokale mensen de aanmeldingen hadden geholpen binnen te halen, of als er op een andere manier 1 op 1 met de doelgroep was gecommuniceerd zoals ook de planning was. Nu horen wij nog steeds verhalen van bewoners die door de gebrekkige communicatie dachten dat ze door de nieuwe aansluiting op dubbele maandelijkse kosten zouden komen. Erg jammer dat dit soort misverstanden nog steeds bestaan en helemaal omdat ze simpel met een telefoontje of ander persoonlijk contact voorkomen hadden kunnen worden. Uiteindelijk is na een verlenging van een paar weken de inschrijving voor de gemeente De Marne gesloten en zou je verwachten dat er gecommuniceerd zou worden over de daadwerkelijke aanleg; hoe, wanneer, etc. Hier en daar is er al wel wat activiteit te zien zoals het plaatsen van masten en ontvangstschotels, maar er ontstaat daardoor ook wat onrust over de gang van zaken. Communicatie lijkt dan ook weer lastig. Individuele bewoners die navraag deden over de planning van de uitrol worden doorverwezen naar andere partijen omdat niemand de overall planning lijkt te kennen. Uiteindelijk komen deze bewoners dan bij ons terecht, maar ook wij weten niet waar masten komen, of vergunningen wel of niet verstrekt zijn, welke adressen op glasvezel of met een zender aangesloten worden en of dit daadwerkelijk “voor de zomer” gaat gebeuren zoals tot nu toe de belofte was.
Het doormeten van de “ben-niet-grijs”-adressen moet ondertussen zijn afgerond; van de onderzochte adressen die zich uit zichzelf aangemeld hadden (we vermoeden dat nog steeds een deel van de adressen niet eens weet dat ze het label “grijs” opgeplakt hebben gekregen omdat ze nooit geïnformeerd zijn dat ze niet aangesloten worden op het snelle internet) blijkt ruim 60% onterecht grijs gelabeld te zijn en eigenlijk een wit adres te moeten worden. Breedband Noord Groningen moet dit verder gaan oppakken om er voor te zorgen dat hier toch snel internet van Rodin kan worden aangelegd. Maar ook hier kunnen wij op vervolg vragen geen antwoord geven. De eerste grijze adressen zijn 2 maanden geleden al bezocht om te checken of er werkelijk geen acceptabele snelheid gerealiseerd kon worden, maar enige terugkoppeling vond tot op heden nog niet plaats. Over een plan van aanpak en de daarbij behorende timing hoorden wij ook niks dus of deze fout gelabelde grijze adressen nog tijdens de eerste aanleg ronde ook gelijk aangesloten kunnen worden is voor ons ook een groot vraagteken.
Gezien het uitblijven van communicatie en het niet nakomen van beloftes zien wij als bestuur van Glasvezel de Marne nog weinig reden om aan de kar te trekken. Je kan een paard wel naar het water leiden maar je kan het niet dwingen om te drinken. Deze nieuwsbrief zal naar alle waarschijnlijkheid dan ook onze laatste echte nieuwsbrief zijn. Wel sturen we een attentie-bericht vóór de datum dat uw eerste jaar van het abonnement bij Kabelnoord bijna afloopt, zodat u op tijd kunt opzeggen en eventueel naar een andere provider kunt, als het netwerk tenminste over een jaar daadwerkelijk open wordt gesteld voor andere aanbieders en deze partijen dan ook hiervan gebruik willen maken, ook dat moet de tijd nog leren. Wij blijven in ieder geval die hoop nog hebben en hopen dat de marktwerking partijen dan ook dwingt om wat meer klantgericht te handelen.
Als wij over een jaar na de werkelijke uitrol van snel internet in onze gemeente die reminder verstuurd hebben zit onze taak er definitief op en zullen wij de Stichting formeel opheffen. In de tussentijd zullen we de website niet meer onderhouden maar blijven oude nieuwsbrieven nog wel te vinden. Na het opheffen van de Stichting zal ook de website uit de lucht gaan.
We hopen nog steeds dat alle volgers uiteindelijk een keer snel internet krijgen en dit mooie gebied zo de aansluiting met de rest van Nederland blijft behouden. Voor de grijze adressen die het met de Europese norm van “Next Generation Access” van 30Mbit moeten doen hopen we ook dat de lokale en provinciale politiek ze niet vergeet. Landelijk is door de politiek ondertussen al weer een nieuwe norm van 100Mbit tot zelfs 1000 Mbit neergezet dus eigenlijk lopen we door het volgen van de Europese norm al weer achter de muziek aan, maar goed, misschien is dat een norm voor de Randstad en is het buitengebied van Groningen wat minder relevant als het op internet snelheden aankomt?
Voor een ieder die deze zomer (of daarna) daadwerkelijk aangesloten wordt, veel succes en geniet van de snelheid als die er uiteindelijk is, over de techniek daarvoor maken wij ons geen zorgen, het vergt slechts wat geduld voor het zover is. Reacties en vragen kunt u mailen, info@glasvezeldemarne.nl
Marcel Aling, Anselm Claassen, Geertje Karstens, Frits Looyé en Carla van der Spek

Nieuwsbrief Glasvezel de Marne, mei/juni 2018

** Nieuwsbrief Glasvezel de Marne, mei/juni 2018 ------------------------------------------------------------ Beste volgers,
Afgelopen zaterdag 26 mei was de laatste dag dat inwoners uit de gemeente De Marne zich aan konden melden voor Snel Internet. Misschien had u het al meegekregen via de media (Ommelander/TV Noord), de hoofdkabel is ondertussen ook in de gemeente gearriveerd zoals op diverse plekken al viel te lezen: http://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/_nieuws/toon/Item/aanleg-snel-internet-officieel-van-start-gegaan-in-zoutkamp/
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/194023/Aanleg-snel-internet-is-begonnen-in-Zoutkamp
de-marne.nieuws.nl/knipsels/101844/glasvezel-zoutkamp-symbolisch-groningen-gekomen/
Afgelopen vrijdag 25 mei is er nog een extra bewonersbijeenkomst geweest in het gemeentehuis, alleen inwoners die zich niet hebben aangemeld bij Kabelnoord, hadden hiervoor een uitnodiging gekregen. Helaas was er naast een vertegenwoordiging van Kabelnoord, Rodin, de provincie, Breedband Noord Groningen en de gemeente de Marne, niet veel belangstelling, misschien ook mede door het mooie weer.
Ruim 300 van de 511 witte adressen hebben zich aangemeld. Daarmee is de doelstelling van minimaal 50% deelname gehaald, dus iedereen die zich heeft aangemeld zal ook daadwerkelijk aangesloten gaan worden, goed nieuws dus.
Wij waren als Stichting Glasvezel De Marne ook aanwezig; meerderen van u hebben gereageerd op de tariefswijzigingen van Kabelnoord. Vooral de maandelijkse €7,50 “netwerkvergoeding” of “Groningen toeslag” die er nu ineens bovenop komt, hebben wij stevig bediscussieerd. Ook de provincie die toch het plan heeft gepresenteerd als "gratis aanleg en marktconforme prijzen", stelt hierbij vragen. Wij hebben de toezegging gekregen dat hier naar gekeken wordt en hebben de verwachting dat dit zal worden aangepast.
Mocht dit niet gaan gebeuren, dan betaalt u per jaar € 90,- voor de aanleg. Als u trouw klant blijft bij Kabelnoord (zoals u misschien ook bij Nuon/Essent bent), wordt dit na jaren een flink bedrag. Vindt u dit onterecht en wilt u geen “slaper bij Kabelnoord” worden? Na een jaar kunt u van uw abonnement af. Als u een herinnering hieraan wilt ontvangen, kunt u dit bij ons aangeven.
Natuurlijk hebben wij gevraagd waarom de netwerk toeslag er op 10 april nog niet was en nu plotseling per brief als vanzelfsprekend wordt gecommuniceerd. Landelijke aanbieders werken voor zover wij weten niet met regio gebonden toeslagen dus wij kunnen deze toeslag moeilijk uitleggen. Het is ook eigenlijk niet aan ons om het aan de achterban uit te leggen, dat moet Kabelnoord doen, maar het kwam er in het kort op neer dat het anders “niet uit kon”, ze hadden bij de eerdere presentatie vergeten dat ze zelf ook een vergoeding aan Rodin voor het gebruik van het netwerk moeten betalen. Misschien dat ze zelf nog een betere verklaring met de abonnees communiceren maar dit is hoe wij het te horen kregen.
Ook het feit dat het goedkoopste pakket (50/50) ineens verdwenen is, riep vragen op. Wij kregen te horen dat nog geen 10 adressen van de ruim 300 voor het goedkoopste aanbod hadden gekozen. Zelf hebben we al 5 reacties van verbaasde klanten terug gekregen welke deels ook in de Ommelander al te lezen waren, maar controleren kunnen we dit getal niet. Blijkbaar wilde 97% van de 300 inschrijvers nu écht snel internet hebben en hebben ze gelijk voor de duurste variant gekozen, deze werd op de sheets op 10 april ook aangekondigd als “Beste keus”. Misschien is dat advies wel massaal opgevolgd denken we dan maar.
Kabelnoord bood verontschuldigingen aan voor het feit dat zij er op 10 april eigenlijk nog niet klaar voor waren en dat er nu een heel nieuw dienstenpakket is ontwikkeld. In Friesland komen die aanpassingen pas later en kan men eerst verder met de oudere (goedkopere) abonnementen. Natuurlijk hebben wij onze verbazing uitgesproken over het grote verschil in de prijs van het goedkoopste Friese abonnement en het goedkoopste Groningse abonnement. Als de Friezen dezelfde prijzen gaan betalen als de Groningers nu gepresenteerd hebben gekregen worden ze geconfronteerd met 60% prijsstijging, daar hebben we wel onze zorg over uitgesproken, mede ook omdat bij ons de prijzen in 6 weken tijd ook al flink verhoogd zijn en dat geen applaus uit onze achterban opleverde. Ondanks onze spiegel was Kabelnoord niet van plan nog eens naar de prijzen te kijken, wel hebben wij de verwachting dat ze de “Groningen toeslag” anders zullen gaan formuleren of pas na een jaar opnieuw zullen proberen te introduceren maarde personen om daar iets over te zeggen ontbraken helaas.
Wij als stichting hebben steeds geprobeerd u te informeren. In de achterliggende periode is gebleken dat Rodin en Kabelnoord van onze bekendheid in de gemeente, inzet en bereidwilligheid om mee te denken/werken aan een zo hoog mogelijke deelname, amper gebruik hebben gemaakt. Om in de komende gemeenten ook voldoende deelname te krijgen, hebben wij aangeraden om toch echt met lokale mensen op te trekken; ook om allerlei informatie op een goede manier te communiceren. Die tip zouden ze voor de volgende gemeenten in ieder geval meenemen.
Wat betreft de grijze adressen, binnenkort gaan wij samen met gemeente de Marne, de provincie en Breedband Noord Groningen, inventariseren, welke adressen dit zijn. Daarbij ook goed kijkend naar adressen die eerst wel of nog nooit op de witte lijst hebben gestaan. Ook inventariseren we welke gebieden in de gemeente een laag percentage deelname hebben en waardoor dat is gekomen. In ieder geval hebben we nogmaals een dringend beroep gedaan om niet alleen goed nieuws te communiceren, maar om nu toch ook echt eens met de afgevallen Grijze adressen te gaan communiceren. Ruim 2 jaar geleden communiceerden wij als Stichting mede namens Gemeente en Provincie over de plannen om de buitengebieden aan te sluiten op snel internet. We kregen toen 655 adressen maar alleen de 511 gelukkige Witte adressen kregen dit jaar formeel iets te horen. Wij als Stichting weten niet wie de 144 afvallers zijn geweest, maar krijgen wel steeds vaker vragen van bewoners die nog niet geïnformeerd zijn. Wij verwachten dan ook dat deze inhaalslag vanuit de instanties die beschikken over deze 144 adressen er nu alsnog snel komt.
De komende tijd zal er niet veel nieuws te melden zijn, verwachten wij. De aanleg gaat van start en in het najaar zullen vele van ons gebruik maken van het nieuwe snelle internet. Wij volgen de voortgang en daar waar nodig zullen wij u berichten.
Vragen? Bel/mail gerust
Stichting Glasvezel de Marne Marcel Aling, Anselm Claassen, Geertje Karstens, Frits Looyé, Carla van der Spek

Nieuwsbrief Glasvezel de Marne, mei/juni 2018

** Nieuwsbrief Glasvezel de Marne, mei/juni 2018 ------------------------------------------------------------ Beste volgers,
Afgelopen zaterdag 26 mei was de laatste dag dat inwoners uit de gemeente De Marne zich aan konden melden voor Snel Internet. Misschien had u het al meegekregen via de media (Ommelander/TV Noord), de hoofdkabel is ondertussen ook in de gemeente gearriveerd zoals op diverse plekken al viel te lezen: http://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/_nieuws/toon/Item/aanleg-snel-internet-officieel-van-start-gegaan-in-zoutkamp/
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/194023/Aanleg-snel-internet-is-begonnen-in-Zoutkamp
de-marne.nieuws.nl/knipsels/101844/glasvezel-zoutkamp-symbolisch-groningen-gekomen/
Afgelopen vrijdag 25 mei is er nog een extra bewonersbijeenkomst geweest in het gemeentehuis, alleen inwoners die zich niet hebben aangemeld bij Kabelnoord, hadden hiervoor een uitnodiging gekregen. Helaas was er naast een vertegenwoordiging van Kabelnoord, Rodin, de provincie, Breedband Noord Groningen en de gemeente de Marne, niet veel belangstelling, misschien ook mede door het mooie weer.
Ruim 300 van de 511 witte adressen hebben zich aangemeld. Daarmee is de doelstelling van minimaal 50% deelname gehaald, dus iedereen die zich heeft aangemeld zal ook daadwerkelijk aangesloten gaan worden, goed nieuws dus.
Wij waren als Stichting Glasvezel De Marne ook aanwezig; meerderen van u hebben gereageerd op de tariefswijzigingen van Kabelnoord. Vooral de maandelijkse €7,50 “netwerkvergoeding” of “Groningen toeslag” die er nu ineens bovenop komt, hebben wij stevig bediscussieerd. Ook de provincie die toch het plan heeft gepresenteerd als "gratis aanleg en marktconforme prijzen", stelt hierbij vragen. Wij hebben de toezegging gekregen dat hier naar gekeken wordt en hebben de verwachting dat dit zal worden aangepast.
Mocht dit niet gaan gebeuren, dan betaalt u per jaar € 90,- voor de aanleg. Als u trouw klant blijft bij Kabelnoord (zoals u misschien ook bij Nuon/Essent bent), wordt dit na jaren een flink bedrag. Vindt u dit onterecht en wilt u geen “slaper bij Kabelnoord” worden? Na een jaar kunt u van uw abonnement af. Als u een herinnering hieraan wilt ontvangen, kunt u dit bij ons aangeven.
Natuurlijk hebben wij gevraagd waarom de netwerk toeslag er op 10 april nog niet was en nu plotseling per brief als vanzelfsprekend wordt gecommuniceerd. Landelijke aanbieders werken voor zover wij weten niet met regio gebonden toeslagen dus wij kunnen deze toeslag moeilijk uitleggen. Het is ook eigenlijk niet aan ons om het aan de achterban uit te leggen, dat moet Kabelnoord doen, maar het kwam er in het kort op neer dat het anders “niet uit kon”, ze hadden bij de eerdere presentatie vergeten dat ze zelf ook een vergoeding aan Rodin voor het gebruik van het netwerk moeten betalen. Misschien dat ze zelf nog een betere verklaring met de abonnees communiceren maar dit is hoe wij het te horen kregen.
Ook het feit dat het goedkoopste pakket (50/50) ineens verdwenen is, riep vragen op. Wij kregen te horen dat nog geen 10 adressen van de ruim 300 voor het goedkoopste aanbod hadden gekozen. Zelf hebben we al 5 reacties van verbaasde klanten terug gekregen welke deels ook in de Ommelander al te lezen waren, maar controleren kunnen we dit getal niet. Blijkbaar wilde 97% van de 300 inschrijvers nu écht snel internet hebben en hebben ze gelijk voor de duurste variant gekozen, deze werd op de sheets op 10 april ook aangekondigd als “Beste keus”. Misschien is dat advies wel massaal opgevolgd denken we dan maar.
Kabelnoord bood verontschuldigingen aan voor het feit dat zij er op 10 april eigenlijk nog niet klaar voor waren en dat er nu een heel nieuw dienstenpakket is ontwikkeld. In Friesland komen die aanpassingen pas later en kan men eerst verder met de oudere (goedkopere) abonnementen. Natuurlijk hebben wij onze verbazing uitgesproken over het grote verschil in de prijs van het goedkoopste Friese abonnement en het goedkoopste Groningse abonnement. Als de Friezen dezelfde prijzen gaan betalen als de Groningers nu gepresenteerd hebben gekregen worden ze geconfronteerd met 60% prijsstijging, daar hebben we wel onze zorg over uitgesproken, mede ook omdat bij ons de prijzen in 6 weken tijd ook al flink verhoogd zijn en dat geen applaus uit onze achterban opleverde. Ondanks onze spiegel was Kabelnoord niet van plan nog eens naar de prijzen te kijken, wel hebben wij de verwachting dat ze de “Groningen toeslag” anders zullen gaan formuleren of pas na een jaar opnieuw zullen proberen te introduceren maarde personen om daar iets over te zeggen ontbraken helaas.
Wij als stichting hebben steeds geprobeerd u te informeren. In de achterliggende periode is gebleken dat Rodin en Kabelnoord van onze bekendheid in de gemeente, inzet en bereidwilligheid om mee te denken/werken aan een zo hoog mogelijke deelname, amper gebruik hebben gemaakt. Om in de komende gemeenten ook voldoende deelname te krijgen, hebben wij aangeraden om toch echt met lokale mensen op te trekken; ook om allerlei informatie op een goede manier te communiceren. Die tip zouden ze voor de volgende gemeenten in ieder geval meenemen.
Wat betreft de grijze adressen, binnenkort gaan wij samen met gemeente de Marne, de provincie en Breedband Noord Groningen, inventariseren, welke adressen dit zijn. Daarbij ook goed kijkend naar adressen die eerst wel of nog nooit op de witte lijst hebben gestaan. Ook inventariseren we welke gebieden in de gemeente een laag percentage deelname hebben en waardoor dat is gekomen. In ieder geval hebben we nogmaals een dringend beroep gedaan om niet alleen goed nieuws te communiceren, maar om nu toch ook echt eens met de afgevallen Grijze adressen te gaan communiceren. Ruim 2 jaar geleden communiceerden wij als Stichting mede namens Gemeente en Provincie over de plannen om de buitengebieden aan te sluiten op snel internet. We kregen toen 655 adressen maar alleen de 511 gelukkige Witte adressen kregen dit jaar formeel iets te horen. Wij als Stichting weten niet wie de 144 afvallers zijn geweest, maar krijgen wel steeds vaker vragen van bewoners die nog niet geïnformeerd zijn. Wij verwachten dan ook dat deze inhaalslag vanuit de instanties die beschikken over deze 144 adressen er nu alsnog snel komt.
De komende tijd zal er niet veel nieuws te melden zijn, verwachten wij. De aanleg gaat van start en in het najaar zullen vele van ons gebruik maken van het nieuwe snelle internet. Wij volgen de voortgang en daar waar nodig zullen wij u berichten.
Vragen? Bel/mail gerust
Stichting Glasvezel de Marne Marcel Aling, Anselm Claassen, Geertje Karstens, Frits Looyé, Carla van der Spek

Nieuwsbrief 19 april 2018 Update grijze adressen

Beste bewoners van de grijze adressen,
Hierbij brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. de grijze adressen. Door Breedband Noord Groningen worden de gegevens van de adressen die zeggen dat ze onterecht grijs zijn geworden, geïnventariseerd. Dit betekent dat er controles zullen worden gedaan naar de werkelijke snelheden die mogelijk zijn op een grijs adres. Hier gaat wel enige tijd overheen.
Omdat wij als stichting het belangrijk vinden ons ook voor deze adressen in te zetten, willen we binnenkort een bijeenkomst organiseren om te kijken of er nog meer mogelijk is, dan wachten op Breedband Noord Groningen, de politiek en andere partijen die minder haast hebben dan wij als benadeelden.
Wachten is soms goed, maar als de kabel in de grond wordt gelegd en je huis voorbij gaat, dan weet je dat je te lang gewacht hebt, dat gaat ons dus niet gebeuren, zeker niet bij die adressen die door KPN gewoon 100% ten onrechte geclaimd zijn en eigenlijk gewoon Wit moeten zijn.
Linksom of rechtsom willen wij die onterechte grijze adressen zsm alsnog vrij gegeven krijgen bij KPN en net als alle andere witte adressen nog deze zomer op een snelle verbinding zien te krijgen.
Van de bijna 150 adressen die grijs zijn getypeerd, hebben wij er van nog geen 10 bericht ontvangen. Mensen die zich niet bij ons melden kunnen wij niet helpen en die gaan dus of in de wachtkamer bij Breedband Noord Groningen, óf er gebeurt helemaal niets en alles blijft zoals het is.
Wil je dus aandacht voor je eventuele foute grijze typering en heb je dat nog niet doorgegeven, trek dan even aan de bel bij ons. Zodra wij meer weten over de vervolgstappen van Breedband Noord Groningen, of zelf onze strategie bepaald hebben, dan melden we ons weer en kijken we of we betrokkenen bij een meeting voor grijze adressen kunnen bijpraten, wordt vervolgd dus en help ons door vreemde grijze adressen aan te leveren.
Even voor de goede orde; een adres waar nu in werkelijkheid al ruim meer dan 30Mbit/s via de ADSL/VDSL verbinding van KPN binnen komt kunnen wij weinig tot niets voor betekenen. Die zijn volgens de huidige Europese richtlijnen terecht als Grijs gelabeld. Adressen waar nu de 30Mbit/s bij lange na niet wordt gehaald en de afstand tot de wijkkast van KPN dit ook de komende jaren eigenlijk onmogelijk maakt zijn wat ons betreft onterecht Grijs getypeerd en daar trekken we graag samen mee op, we laten ons niet door KPN onze gratis aansluiting op een moderne aansluiting en ons snelle internet ontnemen !

Nieuwsbrief 19 april 2018 Witte adressen, status, meer duidelijkheid ?

Beste deelnemers snel internet de Marne, witte adressen Na de bijeenkomst 10 april in het gemeentehuis zijn we nu ruim een week verder, we hebben gemerkt dat er veel belangstelling is voor het hele project. Het was voor alle aanwezigen en dus ook voor ons teleurstellend, dat vooral Kabelnoord, maar ook Rodin, de informatie waar meerdere keren om gevraagd werd, niet konden of wilden geven. Daarom is er vooral vanuit Breedband Noord Groningen flink aangepakt. Dit betekent dat deze week de informatie komt over de exacte mogelijkheden wat betreft de abonnementen. Dus ook duidelijkheid over telefoon en televisie en of je op glasvezel straks ook voor de instapprijs waar mee geflyerd wordt kan deelnemen, of dat je dan de snellere 100/100 variant moet afnemen inclusief de daarbij horende prijs. Ook is beloofd dat er duidelijkheid komt, welke adressen er niet op glasvezel aangesloten worden, maar alleen een straalzender krijgen. In de Ommelander krant stond bij het gemeentenieuws de aanvraag voor het plaatsen van 5 masten. Daarvan blijven er na de tweede ronde van glasvezel aanleg 2 definitief staan. De witte adressen die zich nog niet hebben aangemeld, krijgen deze week een nieuwe brief in de bus met de oproep zich aan te melden! Omdat we gemerkt hebben dat er nog veel vragen zijn en wij ook hard willen meewerken aan het slagen van dit project, is er de mogelijkheid om zaterdag 21 april in Niekerk meer informatie te krijgen. Vanaf 10.00 uur bent u welkom bij ons bestuurslid Geertje Karstens op Juckemaheerd, Zoutkamperweg 6. (Net buiten Zoutkamp). Zou u door kunnen geven als u komt, zodat we weten op hoeveel mensen we moeten rekenen? Mailtje naar info@glasvezeldemarne.nl helpt ons om voldoende koffie klaar te hebben staan voor de belangstellenden die dan langs willen komen. Op maandag 23 april zal er in het gemeentehuis in Leens een tweede informatiebijeenkomst zijn. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. Op de website van Breedband Noord Groningen stond bij het versturen van deze nieuwsbrief nog geen bericht over plaats en tijdstip, maar dat zal ongetwijfeld wel in de brief komen te staan. Kijk anders op een later tijdstip ook even op de site van Breedband Noord Groningen: http://www.breedbandnoordgroningen.nl/ Met vriendelijke groet, Marcel Aling, Anselm Claassen, Geertje Karstens, Frits Looyé en Carla van der Spek

Belangrijke links :

Hier begint de aanmelding voor de 511 witte adressen in gemeente de Marne: https://www.snelinternetgroningen.nl/ De provider die het eerste jaar het exclusieve recht heeft om diensten over het netwerk van Rodin te mogen aanbieden. Als u gratis aangesloten wilt worden op snel internet dient u bij hen een jaarabonnement af te sluiten: https://www.snelinternetgroningen.nl/ Op zoek naar meer info over de partij die de verbinden (straal & glasvezel) gaat aanleggen: http://www.rodinbroadband.com/ U kunt zich niet aanmelden voor een gratis glasvezelaansluiting omdat u niet een bewoner van een "wit" adres bent en u bent het daarmee niet eens: https://bennietgrijs.nl/ Breedband Noord Groningen coordineert de uitrol van snel internet in de aardbevingsgemeenten: http://www.breedbandnoordgroningen.nl/ Wilt u altijd gelijk op de hoogte zijn van onze nieuwste nieuwsberichten of oudere berichten terug lezen? U kunt ze hier vinden en ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief door op de knop "join our mailing list" te drukken: https://us14.campaign-archive.com/home/?u=95ab9dce5b7f7b0122d8e6ac4&id=8f669f6d57

Grijze adressen, wat moet ik doen ?

Voor de lezers van onze nieuwsbrief die tot nu toe nog helemaal geen bericht hebben ontvangen: als u geen brief van de gemeente De Marne en ook de infokrant niet hebt ontvangen, dan bent u geen wit adres maar een grijs adres in De Marne. In de vorige nieuwsbrief hebben we daar al informatie over gegeven: meldt het bij ons (info@glasvezeldemarne.nl) en bij www.ikbennietgrijs.nl Ons advies aan de bewoners van grijze adressen is om u goed te informeren over het proces van de totstandkoming van witte en grijze adressen en u ook te verbazen over het feit dat u tot grijs adres bent bestempeld en wat daar de consequenties van zijn. Een zekerheid is in ieder geval dat u de komende jaren niet aangesloten kan en mag worden op het glasvezel netwerk wat nu aangelegd gaat worden en dus hoogstwaarschijnlijk niets anders rest dan gebruik te blijven maken van uw huidige ADSL/VDSL verbinding (of een internet kabel door de bomen hangen richting uw witte buren). Die huidige snelheid kan voor veel bewoners goed genoeg zijn, maar het kan ook zijn dat dit problemen gaat opleveren, of nu al problematisch is. Het moment om daar alternatieven voor te bedenken is nu, nu zijn er immers diverse lotgenoten die ook samen met u gehoopt hadden op snel internet maar dat door een actie van de huidige internet aanbieders niet kunnen krijgen. We begrijpen dat er de nodige mensen teleurgesteld zijn nu ze begrijpen dat ze buiten de boot vallen en de aannemer met de glasvezel haspel straks gewoon aan hun pand voorbij zien gaan. De oorzaak van deze teleurstelling heeft echter niets met de samenwerkende partijen binnen SnelInternetGroningen te maken, zij zouden maar wat graag extra adressen willen aansluiten, des te meer klanten kan dat opleveren. Dat een dikke 20% van de buitengebied adressen in de gemeente De Marne afgevallen is, heeft te maken met Europese regelgeving en met de belofte van de huidige aanbieders KPN en Ziggo dat zij op deze adressen uiterlijk in 2020 wel snel internet zeggen te kunnen leveren. Juist om deze laatste zin gaat het eigenlijk. Zeggen te kunnen leveren… Op diverse adressen lijkt dat een onmogelijkheid, maar wat doe je als grijs bent terwijl je wit dacht te zijn? Klinkt als een gevalletje aardbevingsschade waarvan de NAM zegt dat het zettingsschade is… En ga je dan alleen tegen de NAM strijden of doe je dat samen? Binnen de gemeente Marne zijn rond de 150 adressen afgevallen en binnen de provincie wel 7000, dus gelukkig zijn er personen en instanties die zich sterk maken voor -daar is ie weer- een second opinion. Wij van Stichting Glasvezel de Marne en ook betrokkenen binnen het project SnelInternetGroningen weten niet wie die afgevallen grijze adressen zijn, dus vandaar onze oproep: stuur ons een berichtje en informeer u samen met uw witte buren/kennissen en kom langs op 10 april in Leens of op een van onze eigen voorlichtingssessies.

Extra Nieuwsbrief 8 april 2018: Nu of nooit !

Beste volgers van onze nieuwsbrief, De infokrant van Snel Internet Groningen is afgelopen week verspreid bij 511 witte adressen in de gemeente De Marne. Zij kunnen dus snel internet krijgen. De vraagbundelingsperiode voor deze 511 adressen is begonnen en duurt tot 5 mei. Er moet 50% deelname komen! Daarvoor is er actie nodig van ons allemaal! Dat begint met een bezoekje aan de site www.snelinternetgroningen.nl Van de 511 adressen moeten er dus meer dan 256 zich aanmelden bij Kabelnoord voor een abonnement. Komt dat aantal inschrijvingen er niet, dan gaat de schop helemaal niet in de grond, dat zou toch een enorme gemiste kans zijn. U bent al overtuigd, maar uw buren ook? Ook uw buren zijn nodig om samen die 50% of meer te realiseren. Dus ga de komende dagen eens informeren bij uw buren en informatie geven over de noodzaak van aanmelden. Ga desnoods samen met hen naar de speciale informatie bijeenkomst welke op dinsdag avond 10 april in Leens georganiseerd wordt. Deze informatiebijeenkomst is er om allerlei vragen over het proces, aanmelden, abonnementen, mailadressen etc. te verduidelijken. Er zijn voldoende experts van Rodin en Kabelnoord aanwezig om u te woord te staan. Daar krijgt u allemaal in één keer antwoord op i.p.v. dat u daar zelf achteraan moet bellen/mailen. Nu of nooit: nu gratis een aansluiting op snel internet krijgen, later kost het in de Marne per aansluiting gemiddeld € 6000- 8000,-! Uw huis is aanzienlijk minder waard als het geen beschikking heeft over snel internet. De afgelopen 10 jaar is het internet gebruik met 300% gestegen, de verwachting is dat de komende 10 jaar er net zo’n stijging gaat komen, dus met het internet wat u nu hebt, loopt u vast als er geen snel internet aanwezig is. Wij zijn als buitengebied van de gemeente De Marne het startpunt van het project; voor Rodin, Kabelnoord en Breedband Noord Groningen is het ook allemaal nieuw, er zijn vast verbeterpunten. Als we er met elkaar de schouders onder zetten, laten we zien dat we in De Marne van aanpakken weten! Neemt niet weg dat er diverse bewoners zullen zijn die twijfelen over wat te doen. Ook al zijn wij ambassadeurs van de huidige uitrol, wij snappen dat niet iedereen gelijk een handtekening voor een contract bij Kabelnoord wil zetten, zeker niet als daar nog vragen over zijn. Die vragen kunt u beantwoord krijgen tijdens de informatie avond op 10 april, maar wilt u liever een gesprek aan de keukentafel met mede-bewoners ipv verkopers of techneuten, dan kan dat ook, speciaal voor dat doel organiseren een paar van onze ambassadeurs een paar info sessies bij hen aan huis. Overigens niet alleen voor bewoners van witte adressen, maar ook voor de bewoners van grijze adressen, want wat ons betreft is over die typering het laatste woord nog niet gezegd… Wij zijn ondersteuning/ambassadeurs van het project, de officiële regie ligt bij Rodin en Kabelnoord. Er worden nog ambassadeurs gevraagd, naast ons bestuur hebben ook Remt Meijer en Klaziena Louwes zich gemeld om het project te ondersteunen. Heel mooi! Dus als u denkt: ik kan mijn buurt ook wel activeren, meld u aan als ambassadeur! Graag tot ziens op 10 april in Leens samen met uw buren! Hartelijke groet en bij vragen kunt u ons bellen / mailen Marcel Aling, Anselm Claassen, Geertje Karstens, Frits Looyé en Carla van der Spek (06 23474037)

Extra nieuwsbrief 21 maart 2018: Belangrijk nieuws : Wel of geen snel internet ?

Beste bewoners buitengebied de Marne, De bijeenkomst in het gemeentehuis op 15 maart over de aanleg van snel internet is achter de rug. Het was een goede informatieve bijeenkomst. In deze nieuwsbrief willen wij u hierover informeren. Er is goed nieuws en slecht nieuws. Eerst het goede nieuws: 511 adressen in onze gemeente kunnen zich definitief aanmelden voor aansluiting op het snelle internet. Zij ontvangen hierover volgende week een brief met informatie. Een voorlichtingscampagne wordt opgestart. Er volgt een informatiebulletin én er is een informatieavond op 10 april. Gegevens hierover volgen nog. Deze zogenaamde vraagbundelingsperiode duurt tot 6 mei. Aanleg van het internet tot de voordeur is tot die datum gratis. Na 6 mei kost een aansluiting € 500,- in de periode dat de aanleg bezig is. Na afronding van de werkzaamheden moeten alle kosten zelf betaald worden! Dus het is noodzaak om u nu aan te melden! De planning is om voor de zomer de Marne voor een groot deel aan te sluiten. Er wordt een zgn. backbone structuur aangelegd met glasvezel. De verder afgelegen adressen krijgen daarvandaan eerst een straalzender aansluiting. Als de hele provincie is voorzien van snel internet wordt in een tweede ronde zoveel mogelijk overal glasvezel aangelegd. Internetsnelheden zijn bij glasvezel net zo hoog en betrouwbaar als bij de straalzender. Zoals eerder gemeld, wordt de aanleg verzorgd door Rodin Broadband, terwijl Kabelnoord de aansluiting en abonnementen regelt. Op de site www.snelinternetgroningen.nl kunt u de postcodecheck doen en veel verdere informatie vinden over het hele proces. Maar daarmee komt ook het slechte nieuws: er zijn nog al wat adressen die vorig jaar nog “wit” waren (dus met traag internet) en nu “grijs” zijn geworden! Deze adressen blijken door KPN/Ziggo eind vorig jaar technisch te zijn verbeterd (of deze leveranciers hebben aangegeven dat voor 2020 te gaan doen) zodat ze niet meer onder de categorie wit vallen. Dit is heel vervelend want het blijkt dat de internetsnelheden die daar ontvangen kunnen worden, lang niet voldoende zijn om goed te kunnen up/downloaden. Ook heeft KPN dus nog een paar jaar de tijd om echt 30 Mbit/s te realiseren. Als u op zo’n adres woont, kan het dus zijn dat u nog veel langer op snel internet moet wachten en dat het te traag blijft, maar ondertussen is dan wel de gratis aanleg van glasvezel een gepasseerd station, erg vervelend dus als u bewoner/gebruiker bent van zo’n grijs adres. In ons bestuur van 5 personen zijn er 3 waar het nu een grijs adres blijkt te zijn geworden, terwijl zij nu meestal niet meer dan 20 mbit/s kunnen ontvangen. Zij mogen niet meedoen met de eerste aanleg door Rodin omdat alleen op een wit adres snel internet mag worden aangelegd met overheidssteun. Hiermee is een nieuw groot probleem ontstaan. Wat gaan we doen met deze adressen? Dit probleem is door de provincie, Breedband Groningen en Rodin Broadband onderkend. Er is gelijk een meldpunt voor deze adressen gestart. Nadat u zich geprobeerd hebt aan te melden als wit, maar dus aangemerkt bent als grijs adres, wordt u doorgestuurd naar de website www.ikbennietgrijs.nl. Er wordt hier informatie geboden om uw internetsnelheid te meten en hoe te handelen als deze te laag is. Samen met Breedband Groningen is het heel belangrijk dat hier veel aandacht voor komt, zodat deze adressen in de toekomst ook snel internet krijgen. Snel internet is noodzakelijk voor een leefbaar platteland waar ook kleine ondernemingen zich blijvend kunnen vestigen, huizen verkoopbaar blijven en ook medische zorg via online verbindingen overal kan worden verleend! Wij zouden het als stichting fijn vinden als u ook bij ons meldt als u “grijs” bent geworden, zodat we als groep gezamenlijk actie kunnen ondernemen. Dat kan gewoon middels een mailtje met de beschrijving van uw “grijze adres” naar info@glasvezeldemarne.nl Voor nu vertrouwen we er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, Met vriendelijke groet, Stichting Glasvezel de Marne

Nieuwsbrief Maart 2018

Beste bewoners van het buitengebied, Graag wijzen wij u op een informatiebijeenkomst op donderdag 15 maart a.s. Deze bijeenkomst wordt aangekondigd in de Ommelander van j.l. donderdag 8 maart. Het is een openbare raadsvergadering in het gemeentehuis in Leens en begint om 20.00 uur. Op deze avond wordt informatie gegeven over hoe de komende maanden de vraagbundeling en aanpak zal zijn voor het aanleggen van snel internet in de witte gebieden in de Marne. Dit gebeurt door het bedrijf Rodin en Breedband Groningen. Voor vragen/opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht. Stichting Glasvezel de Marne Geertje Karstens, Anselm Claassen, Marcel Aling, Frits Looyé, Carla van der Spek

Nieuwsbrief Maart 2018

Beste bewoners van het buitengebied, Graag wijzen wij u op een informatiebijeenkomst op donderdag 15 maart a.s. Deze bijeenkomst wordt aangekondigd in de Ommelander van j.l. donderdag 8 maart. Het is een openbare raadsvergadering in het gemeentehuis in Leens en begint om 20.00 uur. Op deze avond wordt informatie gegeven over hoe de komende maanden de vraagbundeling en aanpak zal zijn voor het aanleggen van snel internet in de witte gebieden in de Marne. Dit gebeurt door het bedrijf Rodin en Breedband Groningen. Voor vragen/opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht. Stichting Glasvezel de Marne Geertje Karstens, Anselm Claassen, Marcel Aling, Frits Looyé, Carla van der Spek

Nieuwsbrief November 2017

Beste bewoners, Het is al meer dan een half jaar geleden dat u iets van ons gehoord hebt. Graag informeren we u over de laatste stand van zaken, want er is heugelijk nieuws te melden. Kort geleden hebben wij samen met de stichting Glasvezel uit Eemsmond overleg gehad met de provinciale projectgroep, met Harrie Hoek van Eemsdelta en met één van de directeuren van Rodin, het Groninger bedrijf dat zal zorgdragen voor de aanleg van de breedbandvoorziening. Wij waren de eerste groep waarmee er overleg plaatsvond over hoe de plannen er uit zien! Op dat moment werd er door hen druk gewerkt aan een contract samen met Rodin, waarin alle afspraken moeten staan. Via de projectgroepen en uit de media hadden we al vernomen dat Rodin met het door hen opgestelde aanbestedingsvoorstel het beste aansloot bij de voorwaarden zoals die door de Provincie zijn vastgesteld in overleg met o.a. onze stichting. De directeur van Rodin informeerde ons over de door hen voorgestelde aanpak. Als eerste wordt een begin gemaakt met de aanleg van glasvezel op de hoofdroutes. Daarnaast worden de vertakkingen gemaakt, (dus naar de afgelegen buitengebieden) en er wordt volgens een afgesproken planning eerst ook gebruik gemaakt van straalzenders. Rodin is expert in de aanleg en de toepassing van zowel straalzenders en glasvezel. Bij de aanleg wordt samengewerkt met Kabelnoord. Dit bedrijf heeft in Noordoost Friesland glasvezel aangelegd en zal dit ook in de rest van Fryslân de komende jaren doen. Bij het opstellen van de planning is gekozen om als eerste in het aardbevingsgebied van Groningen een start te maken en m.n. in de Marne, omdat wij hier al zoveel bewoners hebben van witte adressen, die graag willen overgaan op een snellere internetverbinding. En omdat dit technisch het beste aansluit bij de al in Noord Friesland gelegde kabel. Binnen twee jaar moet zo de hele provincie snel internet hebben. In de jaren daarna worden zoveel mogelijk de her en der geplaatste straalverbindingen aangesloten op glasvezel. Alleen op ver afgelegen percelen en waar er niet gegraven mag worden, zullen straalverbindingen blijven bestaan. Begin volgend jaar wordt u door ons en Rodin geïnformeerd over de precieze planning, de kosten en de te maken afspraken voor de feitelijke aansluitingen. Hierbij krijgt u een precieze inzage welke mogelijkheid er voor uw adres is. Daarbij ook de mogelijkheid om voor een enkelvoudige internet aansluiting te kiezen of helemaal compleet met TV en bellen (triple play). Er zal geen verschil in aanbiedingen zijn tussen glasvezel en straalverbindingen. We zijn er maar wat trots op dat ons gebied, de Marne als eerste zal worden aangesloten! Het moment dat we van snel internet kunnen gebruik maken, komt nu echt dichtbij! Mocht u naar aanleiding van de berichten vragen/opmerkingen hebben, dan kunt u die bij ons melden.

Nieuwsbrief maart 2017

Nieuwsbrief Stichting Glasvezel de Marne, maart 2017 Beste bewoners van het buitengebied, We geven u in deze nieuwsbrief weer een korte update. Nadat er eind december een 7-tal aanmeldingen bij de provincie zijn binnengekomen, is door de provincie een globale verkenning c.q. markconsultatie gedaan. Van deze aanmeldingen zijn er 2-3 die ook het aardbevingsgebied in het geheel willen ontsluiten. De beslistermijn over deze aanmeldingen, is begin februari afgelopen. Daarna moest de provincie binnen twee weken publiceren wat de marktconsultatie heeft opgeleverd. Dit is te lezen op de site van de provincie; https://www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/werken-en-ondernemen/snel-internet-groningen-subsidielening/resultaten-marktconsultaties . Er zijn dus geen marktpartijen (lees KPN/Ziggo), die concrete plannen hebben om binnen 3 jaar het gebied aan te sluiten op een snel internet, dus kan de provincie straks één van de aanmeldingen de opdracht geven de witte gebieden op snel internet aan te sluiten. De partijen die zich hebben aangemeld, moeten binnen 6 weken na 20 februari een definitieve aanvraag indienen; deze periode kan éénmalig verlengd worden met 4 weken. Dat zal dan begin april c.q. voor 1 mei zijn. De definitieve toekenning moet daarna voor de zomer plaatsvinden. In de periode april t/m juni zullen er weer contacten en informatieavonden zijn met de bewoners-initiatieven. Er zal dan informatie komen over de aanleg van snel internet. Dit wordt door de provincie aangestuurd. Wij hebben geprobeerd nog wat meer informatie in te winnen, maar we moeten in ieder geval geduld hebben tot de definitieve toekenning er is, april/mei. In de vorige nieuwsbrief hoopten we op een start halverwege 2017; nu zien we dat deze termijn niet gehaald gaat worden. We hopen dat er voor de zomer duidelijkheid is en dat we als aardbevingsgebied aan de slag kunnen. Met vragen/opmerkingen kunt u nog altijd bij ons terecht. Stichting Glasvezel de Marne Geertje Karstens, Anselm Claassen, Marcel Aling, Frits Looyé, Carla van der Spek

Nieuwsbrief november 2016

Beste bewoners van het buitengebied, HET GAAT DOOR! Na een lange tijd niets van ons gehoord te hebben, ontvangt u weer een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de volgende zaken: - de provinciale regeling, - het verdere proces en - de standpunten van onze stichting. Allereerst de Regeling Snel Internet Groningen. De provinciale regeling voor de zogenaamde witte adressen, is in de afgelopen maanden tot stand gekomen. Nadat er in september in de gedeputeerde en provinciale staten over is vergaderd, is de definitieve versie tot stand gekomen. Vanuit meerdere initiatieven is bij de statenleden gelobbyd om een goede regeling op papier te krijgen. Met zoveel mogelijk garanties op toekomstvast en snel internet (dus glasvezel). O.m. door Europese regelgeving is de omschrijving daarvan een heikel punt. Er mag alleen een minimale eis van download en upload snelheid worden gevraagd, waardoor er ook nog andere toepassingen toegestaan zijn. Ook het gegeven dat lokale initiatieven de mogelijkheid moeten hebben om met een eigen coöperatie een gebied te ontsluiten, gaf veel interne discussies en overleg. Een belangrijk gegeven uit de regeling is het feit dat het aardbevingsgebied als geheel 100% moet worden aangesloten tot aan de erfgrens. Als de bewoner dat wenst wordt de aansluiting aangesloten tot in de meterkast. De bewoners van de witte adressen in het aardbevingsgebied weten nu zeker dat er 10 miljoen euro subsidie extra beschikbaar wordt gesteld voor dit gebied. Dit maakt het voor de kabel leggende partij veel aantrekkelijker. Proces: In de regeling staan voorwaarden waar een aanvrager c.q. marktpartij aan moet voldoen. Dit is o.m. op het vlak van toekomstvastheid, business case, up- en download snelheid, etc. De aanvraagperiode; deze was in eerste instantie tot 22 november, maar is recent op verzoek van een initiatief met 4 weken verlengd. Tot 21 december 2016 kunnen partijen zich nu inschrijven voor de regeling. Dit betekent dat het gehele proces van aanvragen en beoordelen 4 weken naar achteren schuift. Het is dan ook de verwachting dat we in het eerste kwartaal van 2017 pas horen welke marktpartij het aardbevingsgebied gaat aansluiten op snel internet. Het is onze insteek dat wij samen met Eemsmond en Slochteren als eerste regio aan de beurt zijn met aansluiten vanwege het feit dat ook daar actieve lokale initiatieven aanwezig zijn, zoals onze Stichting Glasvezel de Marne. Zodra de marktpartij die gaat aansluiten bekend is, zullen wij dan ook met hen in contact treden om dit doel te realiseren en ze te helpen met het realiseren van een zo hoog mogelijk deelname percentage. Binnen het bestuur hebben we een nieuw lid mogen verwelkomen, Frits Looyé uit Ulrum. Hij kan ons prima versterken met zijn kennis op het gebied van communicatie en werving. De website wordt ook weer up-to-date gemaakt, zodat u hier nog beter de informatie kunt vinden die u nodig hebt. Onze standpunten: In de afgelopen tijd hebben wij meerdere keren overleg gehad met de wethouders en ambtenaren van onze gemeente. Ook met andere initiatieven hebben we de verbinding gezocht. Wij zijn tot het besluit gekomen dat wij ons gezamenlijk met de andere aardbevingsgemeenten, gaan aansluiten bij een marktpartij die het hele gebied gaat aansluiten. Het hele gebied moet worden aangesloten en de gemeenten uit dit gebied (waar ook de Marne bij hoort), verwachten dat het door de provincie en de marktpartij wordt geregeld. Daardoor is de mogelijkheid om zelf een coöperatie te vormen en een aanbieder voor het aanleggen en belichten van de kabel te vinden voor ons (vooralsnog) geen optie. Wij zullen richting de marktpartij die de gunning krijgt, ons actief opstellen. Voor de vraaginventarisatie kunnen zij met ons samenwerken om snel aan de slag te kunnen gaan. Daarbij hoort ook een intensieve voorlichtingscampagne, zodat deze unieke subsidieregeling optimaal benut wordt. Wij hopen als de plannen goed gaan, dat er halverwege 2017 de eerste kabels gelegd gaan worden!

Nieuwsbrief juli 2016

Nieuwsbrief Stichting Glasvezel de Marne, juli 2016 Beste bewoners van het buitengebied Graag geven wij u weer de laatste stand van zaken door met betrekking tot het aanleggen van snel internet in ons buitengebied. Bij de provincie wordt hard gewerkt aan het plan, zowel financieel als technisch. Er moet veel gelobbyd en vergaderd worden zodat voor de zomer het plan bij de Gedeputeerde Staten kan liggen. Waarna in september de Provinciale Staten hier goedkeuring aan moeten geven. Het is belangrijk voor ons, maar ook voor u als bewoners van het buitengebied, dat het bij de politiek duidelijk is en blijft dat er snel internet moet komen. Wellicht moeten we gezamenlijk de politiek daarop attenderen. Als u daarvoor de contacten hebt, moet u dat zeker doen. Het vinden van een goede marktpartij die alle witte gebieden in de provincie wil aansluiten wordt het moeilijkste onderdeel van het plan, we zijn een onrendabel gebied, maar met zoveel financiële steun van provincie en Economic Board is het financieel zeker haalbaar. De marktpartij kijkt echter ook naar de toekomstige inkomsten en dan zijn we wel een krimpgebied. In het provinciale plan moeten wij als Stichting Glasvezel de Marne de vraaginventarisatie en vraagbundeling gaan doen. Met de vraaginventarisatie zijn we natuurlijk al heel ver gekomen door uw aanmeldingen. Volgens nieuwe getallen moeten we dan wel op 80 % zitten. Zoals u op de website kunt zien, hebben we 233 aanmeldingen, dit is ruim 60 %. Bij vraagbundeling is 60% wel voldoende. De vraagbundeling komt als de plannen concreet zijn en deelnemers echt tekenen voor een contract bij een provider, waarbij ook de prijs bekend is. Hierbij hebben wij ook uw hulp nodig. Wij zijn ons aan het beraden hoe we één en ander aan gaan pakken. Duidelijk is wel dat we activiteiten gaan organiseren waarbij we met u in contact komen. Daarvoor hebben we inwoners nodig uit alle delen van de gemeente. Binnenkort hebben we weer overleg met de gemeente over het hele plan, daarbij vragen we ook om ondersteuning in het hele proces. Zowel technisch als ook de personele beschikbaarheid voor alle werkzaamheden. Er is vanuit de provincie geld beschikbaar om deze activiteiten te financieren. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u nog altijd bij ons terecht. U hoort binnenkort meer over de activiteiten.

Nieuwsbrief april 2016

Nieuwsbrief Stichting Glasvezel de Marne, april 2016 Beste lezer, Wellicht later dan verwacht, is hier dan de 3e nieuwsbrief met veel nieuws. Hierin vertellen wij wat het plan van de provincie Groningen is t.a.v. snel internet op het platteland en hoe wij hierover in gesprek zijn met de gemeente en de provincie. Op 18 maart was er in de stad Groningen de werkconferentie met de plannen van de provincie. De politieke keus van het huidige college is duidelijk: Binnen 2 jaar moet er in de buitengebieden van de héle provincie snel internet zijn. De provincie gaat dit coördineren en samen met Economic Board een business case maken, marktpartijen benaderen, de aanbesteding doen. Hiervoor zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld: zo moet er op elk adres in het buitengebied snel internet komen. Dit moet zoveel mogelijk bekabeld (dus niet via zendmasten, 4G o.i.d.). Er moet een minimale snelheid zijn van 100 Mbit. Ook wordt het netwerk aangeboden voor marktconforme prijzen, dit betekent dat er in het buitengebied evenveel betaald gaat worden als in de dorpen/steden. Het hele project wordt gefinancierd door de marktpartij, (Bijv. KPN, Ziggo, of ander), de provincie en Economic Board. Als eerste wordt in de 9 aardbevingsgemeenten snel internet aangelegd, daarna volgen de andere gemeenten. Al met al is dit een heel ambitieus plan van de provincie, waarbij er nog wel zaken beter uitgewerkt moeten worden. Tijdens deze bijeenkomst waren er ook workshops; daarin werd informatie gegeven over hoe de aanleg van glasvezel in Drenthe wordt aangepakt én het initiatief glasvezel Humsterland (Oldehove e.o.) presenteerde haar aanpak om met een coöperatie-model zelf de glasvezelkabel aan te leggen en te beheren; dit kan uitgebreid worden naar een provinciaal netwerk, waarin wordt samengewerkt t.a.v. informatie-uitwisseling en technische ondersteuning. Hierna hebben wij als stichting verder nagedacht over welke aanpak het best bij ons past. Wij willen voor de hele gemeente de Marne snel internet en ook zo snel mogelijk. Met de aanpak uit Drenthe/Oldehove is er een groter risico op het blijven bestaan van witte gebieden (vooral adressen die heel onrendabel zijn, of gebiedjes waar de animo te laag is). Wij zien in de provinciale aanpak een kans om ons uitgangspunt te halen. Wij zijn ons er wel zeer van bewust dat we alert moeten blijven op het nakomen van de randvoorwaarden door provincie/marktpartij. Inmiddels hebben we een gesprek gehad met coördinerend beleidsambtenaar Breedband van de provincie Groningen, de ambtenaar bij de gemeente de Marne en de nieuwe projectmanager Breedband van de provincie gesproken. Deze laatste persoon gaat het hele traject voor de realisering van snel internet in gang zetten. In dit gesprek hebben we besproken hoe de aanpak in de komende tijd zal zijn. De provincie is doende om alle marktpartijen te benaderen en te komen tot een aanbesteding. De provincie heeft de aanbesteding waarschijnlijk na de zomer gereed. Aanvang van de werkzaamheden zal waarschijnlijk januari 2017 worden. Wij hebben kunnen laten zien (aanmeldingen website) dat er in de gemeente de Marne een hoge bereidheid is om mee te doen met snel internet; wij zouden daarom graag zien dat we als één van de eersten (en eigenlijk als eerste) aan de beurt zijn. Er wordt in termen van snel internet gesproken; dit is omdat volgens Europese regels er geen glasvezel geëist kan worden. Maar bij zowel de provincie, de gemeente als bij ons, is glasvezel gewoon de toekomstbestendige en betrouwbaarste oplossing, waar we allemaal naar streven. De adresgegevens van de aanmeldingen vanuit onze gemeente worden binnenkort naast de aansluitgegevens van de provincie gelegd, zodat duidelijk is dat er een grote interesse is binnen onze gemeente. Op korte termijn vindt er opnieuw een overleg plaats met de projectmanager, waarin we nog specifieker de gang van zaken van de gemeente de Marne gaan bespreken. Tot slot, dit betekent dat wij als stichting, naast een actieve betrokkenheid bij de gebiedsanalyse, ons meer gaan opstellen als meedenker en toezichthouder. De provincie neemt het initiatief voor het businessplan en overleg met marktpartijen, wij houden voortdurend de vinger aan de pols om tempo te houden in het hele proces en ook om te zorgen dat op alle witte adressen in de gemeente snel internet komt. Wat ons betreft gaat de provincie voortvarend te werk zodat we over een jaar snel internet hebben in de hele gemeente. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, krijgt u dat uiteraard van ons te horen. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u via de website reageren en of één van de bestuursleden benaderen.

Nieuwsbrief glasvezel De Marne, januari 2016

Beste bewoners van het buitengebied. Hierbij geven wij u informatie over de stand van zaken over de aanmeldingen, de acties/publiciteit en de vervolgstappen. Klik hier voor meer informatie

Artikel Dagblad van het Noorden

Op 9 december heeft het Dagblad van het Noorden aandacht besteed aan ons initiatief. Via de volgende link kun je het hele artikel lezen: Glasvezel in hele buitengebied van Groningen

Brief Bewoners 2016

Glasvezel de Marne heeft op 5 december een brief verspreid onder bewoners: "Deze brief ontvangt u omdat wij als Stichting Glasvezel de Marne bezig zijn met het realiseren van snel internet. Wellicht heeft u al het een en ander in de media gelezen of via de voorlichtingsbijeenkomsten gehoord. Duidelijk is dat er ook in de buitengebieden snel internet moet komen." Lees meer...